ഇസ് ലാഹി മദ്റസ വാര്ഷിക പരീക്ഷാ ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 29 വെള്ളിയാഴ്ച

കുവൈത്ത് സിറ്റി. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില് അബ്ബാസിയ, സാല്മിയ, ഫഹാഹീല്, ഫര് വാനിയ എന്നിവടങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇസ് ലാഹി മദ്റസകളിലെ വാര്ഷിക പരീക്ഷയുടെ ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 29 വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് സെന്റര് ഭാരവാഹികള് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.

ഇസ് ലാഹി സെന്റര് വോളിബോള് ടൂര്ണമെന്റ് സാല്മിയ & റിഗ്ഗയ് ടീം ജേതാക്കള്

കുവൈത്ത് സിറ്റി. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തില് സെന്ററിന്റെ 16യൂനിറ്റുകളില് നിന്നായി 8ടീമുകള് ആയി പങ്കെടുത്ത ഇന്റര് യൂനിറ്റ് വോളിബോള് ടൂര്ണമെന്റ് മംഗഫ് പബ്ലിക് സ്പോര്ട്സ് ക്ലബ്ബില് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഇന്റര് ഇസ് ലാഹി മദ്റസ കലാ മത്സരം : അബ്ബാസിയ ചാന്പ്യന്മാര്

കുവൈത്ത് സിറ്റി. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇസ് ലാഹി മദ്റസകളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ കലാമത്സര പരിപാടിയില് അബ്ബാസിയ ഇസ് ലാഹി മദ്റസ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി ചാന്പ്യന്മാരായി. ഫര് വാനിയ ഇസ് ലാഹി മദ്റസ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ഫഹാഹീല് മദ്റസ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി.

ഇല്മിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും, ത്വാലിബുല്‍ ഇല്മ് അറിയേണ്ടതും

കെ കെ ഐ സി ഫൈൻ ആര്ട്സ്ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചു

അബ്ബാസിയ. കുവൈറ്റ്‌ കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ അബ്ബാസിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ ആര്ട്സ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപടിയില് പ്രസംഗം,  ഇന്സ്റ്റന്റ്  സ്പീച്ച്, ഇസ്ലാമിക ഗാനം,  ഖുർആൻ പാരായണം, മോഡൽ ഖുതുബ, ബാങ്ക് വിളി, ക്വിസ്, ഹിഫ്ദ് തുടങ്ങി വിവിധ മത്സരങ്ങള് നടത്തി.