ഇസ്ലാഹി സെന്റര്‍ പഠന ക്ലാസ്സും നോന്പ്തുറയും

കുവൈറ്റ്‌ : കുവൈറ്റ്‌ കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഈ ആഴ്ച കുവൈറ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പഠന ക്ലാസ്സും  നോന്പ്തുറയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.  ഖൈത്താന് യൂനിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ഇഫ്താര് സംഗമം ജൂലൈ 02 വ്യാഴാഴ്ച വൈകു 5.00 മണിക്ക് ഖൈത്താന് മലയാളം ഖുതുബ നടക്കുന്ന പ

ഭീകരാക്രമണം അപലപനീയം. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര്

കുവൈത്ത് സിറ്റി : കുവൈത്തില് വെള്ളിയാഴ്ച സംഭവിച്ച സ്ഫോടനം തികച്ചും ഹീനവും മനുഷ്യത്വരഹിതവുമാണെന്നും വിശ്വാസിക്ക് ഒരു വിധത്തിലും യോജിക്കാത്തതുമാണെന്നും കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കെ.കെ.ഐ.സി – എം.എസ്.എം ഖുര്ആന് വിജ്ഞാന പരീക്ഷ വെള്ളിയാഴ്ച കുവൈത്തില്

കുവൈത്ത്: “വിശുദ്ധഖുര്ആന്മാര്ഗദീപം” എന്നപ്രമേയത്തില്എം.എസ്.എം. കേരളത്തില്നടപ്പാക്കി വരുന്ന 19ാമത്വിശുദ്ധഖുര്ആന്വിജ്ഞാന പരീക്ഷ കുവൈത്തിലും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന്കുവൈത്ത്കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്റര്ഭാരവാഹികള്പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.

ഇസ് ലാഹി സെന്റര് ഇഫ്താര് സംഗമവും സമൂഹ നോന്പുതുറയും മാറ്റിവെച്ചു

കുവൈത്ത്: കുവൈത്തിലെ പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഔഖാഫ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ജൂണ് 27 ശനിയാഴ്ച (നാളെ) കുവൈത്ത് സിറ്റിയിലെ മസ്ജിദുല് കബീറില് വെച്ച് നടത്താന് തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഇഫ്താര് സംഗമവും സമൂഹ നോന്പുതുറയും മറ്റൊരു

ഇസ്ലാഹി സെന്റര്‍ പഠന ക്ലാസ്സും നോന്പ്തുറയും

കുവൈറ്റ്‌ കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഈ ആഴ്ച കുവൈറ്റിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ പഠന ക്ലാസ്സും  നോന്പ്തുറയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതായി ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു.  ഹവല്ലി യൂണിറ്റിന്റെ പരിപാടി   ജൂണ് 25 വ്യാഴാഴ്ച വൈകു 5.00 ന് ശഅബ് പെട്രോള് പന്പിന് സമീപത്തുള്ള മലയാള ഖുത്ബ നടക്കുന്ന മസ്ജിദുല് അല് റിഫാ