പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹവർത്തി ത്വ ത്തിന്റെയും മാസം ശൈക് ഹമൂദ് മുഹമ്മദ്‌ അൽ ഹംദാൻ എം പി

ഖൈത്താൻ : റമദാൻ മാസകാലം  പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹവർത്തി ത്വ ത്തിന്റെയും മാസമാണ്  എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും  സൌഹാർദ ത്തോടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇഫ്താർ വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുകയും അതിലൂടെ പരസ്പര മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ട മായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇത്തരം ഇഫ്താറി ലൂടെ നടക്

കെ കെ ഐ സി ഇഫ്ത്താർ സമ്മേളനം ജൂൺ 17 വെള്ളിയാഴ്ച

കുവൈറ്റ്‌ സിറ്റി : കെ കെ ഐ സി യുടെ ആഭി മുക്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന കേന്ദ്ര ഇഫ്ത്താർ സമ്മേളനം ജൂൺ 17 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് 4 മണിക്ക് ഖൈത്താൻ മസ്ജിദ് അൽ ഫജ്ജി( ഫർവാനിയ ക്രൌൺ പ്ലാസക്ക് സമീപം) വെച്ച് നടക്കുമെന്ന് സെന്റര് ഭാരവാഹികൾ പത്ര കുറുപ്പിൽ അറിയിച്ചു ഐ സ് എം സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ അബ്ദു റഷീദ് കൊട

ഇസ് ലാഹി സെന്റര് കളിചങ്ങാടം വെള്ളിയാഴ്ച മംഗഫില്

കുവൈത്ത് സിറ്റി: സമാഗതമായ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ വരവേല്ക്കാന് കുവൈത്ത് കേരള ഇസ്ലാഹി സെന്‍റര്‍ ഒരുക്കുന്ന “അഹ് ലന് വ സഹ് ലന് യാ റമദാന്” എന്ന പരിപാടിയോട നുബന്ധിച്ച് കുരുന്നുകള്‍ക്കായി "കളിചങ്ങാടം" സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഇസ് ലാഹി സെന്റര് ഭാരവാഹികള് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.

അബ്ബാസിയ ഇസ് ലാഹി മദ്റസ ആര്ട്സ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കുവൈത്ത് സിറ്റി. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില് അബ്ബാസിയയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഇസ് ലാഹി മദ്റസയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ കലാമത്സര പരിപാടി അബ്ബാസിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില് സംഘടിപ്പിച്ചു.

അഹലൻ വ സഹലൻ യാ റമദാൻ ജൂൺ 3 വെള്ളിയാഴ്ച

മംഗഫ് :  കുവൈറ്റ്‌ കേരളാ ഇസ്ലാഹി   സെൻറർ   റമദാൻ മാസത്തിനു മുന്നോടിയായി   നടത്ത പ്പെടുന്ന  അഹലൻ വ സഹലൻ  യാ റമദാൻ  ജൂൺ 3 വെള്ളിയാഴ്ച  വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് മംഗഫ് നജാത്ത്  സ്കൂൾ ഓടിട്ടോ റിയത്തിൽ വെച്ച്  നടത്ത പ്പെടുമെന്ന് സെന്റര്  ഭാരവാഹികൾ പത്രകുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു കേരളത്തിൽ  അറിയപ്പെടുന  പന്ധിതൻ മ്മാര