ഇസ് ലാഹി സെന്ററ് Inspire 2014 തുടര് പഠന വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളില് അബ്ദലിയില്

കുവൈത്ത് സിറ്റി - കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വിദ്യാര്ത്ഥി വിഭാഗമായ കുവൈത്ത് ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് മൂവ്മെന്റും (KISM)  സംയുക്തമായി “Inspire 2014”  തുടര് പഠന കേന്പ് നവന്പര് 14, 15 (വെള്ളി, ശനി) തിയ്യതികളില് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സെന്റര് ഭാരവാഹികള് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ച

വിസ്ഡം സ്നേഹസംഗമം വ്യാഴാഴ്ച (നവ.13)അബ്ബാസിയയില്

കുവൈത്ത്: വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില് സ്നേഹവും സൌഹൃദവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ധ്യേശത്തോടെ കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന “വിസ്ഡം സ്നേഹസംഗമം” നവന്പര് 13 വ്യാഴാഴ്ച  വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് അബ്ബാസിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളില് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സെന്റര് ഭാരവാഹികള് പത്രക്കുറിപ്പില

ഇസ്കോണ് 2014 : ഇന്റര് സ്കൂള് ക്വിസ് മത്സര വിജയികള്

കുവൈത്ത് സിറ്റി. കുവൈത്ത് ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് മുവ്മെന്റ് (കിസ്മ്) “അറിവ് സമാധാനത്തിന്” എന്ന പ്രമേയത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച മൂന്നാമത് ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് കോണ്ഫ്രന്സിന്റെ (ഇസ്കോണ്) ഭാഗമായി നടത്തിയ ഇന്റര് സ്കൂള് ക്വിസ് മത്സര വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്റര് മദ്റസ ക്വിസ് മത്സരം ആണ്കുട്ടികള് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങള് കരസ്ഥമാക്കി

ഫര് വാനിയ. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില് ഇന്റര് മദ്റസ ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. “അറിവ് സമാധാനത്തിന്”എന്ന പ്രമേയത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച ഇസ്കോണ് 2014 ന്റെ ഭാഗമായാണ് മത്സരം നടന്നത്.

NEW MEMBERSHIP

Please fill the details below to enter "NEW MEMBERSHIP"