അന്താരാഷ്ട്ര ഖുര്ആന് സമ്മേളന പ്രഖ്യാപനവും കേന്പയ്ന് സമാപനവും – കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് മദനി പറപ്പൂര് പങ്കെടുക്കും

കുവൈത്ത് സിറ്റി;ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായ ഖുര്ആനിന്റെയും പ്രവാചക ചര്യയുടെയും പഠനവും പ്രായോഗികതയും പൊതുജനങ്ങളെ പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ,കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര്“ഖുര്ആന്-ഹദീസ്, പഠനവും സമീപനവും”എന്ന തലക്കെട്ടില് രണ്ട് മാസക്കാലമായി നടത്തി വന്ന പ്രബോധന കാമ്പയ്നിന്റ

കെ കെ ഐ സി ഫുട്ബോൾ ടൂർന മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കെ കെ ഐ സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വിങ്ങും  ശിഫ അൽ ജസീറ മെഡിക്കൽ സെന്റെറും  സംയുക്ത മായി  നവംബർ 26 ന് വ്യായാഴച്ച വൈകീട്ട് 6 മണിക്ക്  മംഗഫ് പബ്ലിക്‌ സ്പോർട്സ്  ക്ലബ്‌ (സുൽത്താൻ സെന്റര് അടുത്ത്) വെച്ച് ഫുട്ബോൾ ടൂർന മെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു  എന്ന് കെ കെ ഐ സി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സെക്രട്ടറി  ടി ടി .

അറിവാണ് പുരോഗതിക്കുള്ള ഏക മാര്ഗം, എ. കെ ശ്രീവാസതവ

ശരിയായ അറിവു നേടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും പുരോഗതി കൈവരിക്കാന് കഴിയൂ എന്നും കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് നടത്തുന്ന ഇസ്കോണ് പോലെയുള്ള പരിപാടികള് അതിന് മാതൃകയാണെന്നും കുവൈത്ത് ഇന്ത്യന് എമ്പസി പ്രസ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി എ.കെ ശ്രീവാസ്തവ പ്രസ്താവിച്ചു.

നാലാമത് ഇസ്കോണ് 2015 ( ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് കോണ്ഫ്രന്സ) നവന്പര് 13,14 തിയ്യതികളില് ഖുര്ത്വുബയില് ഒരുക്കങ്ങള് പൂര്ത്തിയായി

കുവൈത്ത്. “അറിവ് സമാധാനത്തിന്" എന്ന പ്രമേയവുമായി “ഇസ്കോണ് 2015” നാലാമത് ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് കോണ്ഫ്രന്സ് നവന്പര് 13,14 തിയ്യതികളില് ഖുര്ത്വുബ ജംഇയ്യത്ത് ഇഹ് യാഉത്തുറാസ് ഓഡിറ്റോറി യത്തിലും അനുബന്ധ വേദികളിലുമായി നടക്കും.