ഇസ് ലാഹി സെന്ററ് Inspire 2015 ചതുര്ദിന സഹവാസ കേന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

കുവൈത്ത് സിറ്റി - കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര്വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെയും സെന്റര് വിദ്യാര്ത്ഥി വിഭാഗമായ കുവൈത്ത് ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റുഡന്റ്സ് മൂവ്മെന്റിന്റെ (KISM) യും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില് മാര്ച്ച്  25 മുതല് 28 വരെ Inspire 2015 എന്ന പേരില് ചതുര്ദിന സഹവാസ കേന്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് സെന്റര് ഭാരവാഹികള

“ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ്” മുസ് ലിം സമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വിസ്ഡം എന് ലൈറ്റനിംഗ് കോണ്ഫ്രന്സ്

അബ്ബാസിയ. ഇസ് ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെയും ജിഹാദിന്റെയും പേരില് കടന്നു വന്ന “ഇസ് ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ്”എന്ന നിഗൂഢ സംഘത്തെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് അബ്ബാസിയ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്കൂള് ഗ്രൌണ്ടില് സംഘടിപ്പിച്ച “വിസ്ഡം എന് ലൈറ്റനിംഗ് കോണ്ഫ്രന്സ്”ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

QHLC Exam 25th Phase Booklet Chapter 16 Sura Nahl

ഖുര്ആന് വിജ്ഞാന പരീക്ഷ 25ാം ഘട്ടം ഏപ്രില് 3ന്  :  കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്റര് ക്യൂ.എച്ച്.എല്.സി വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴില് ഏപ്രില് 3ന് കുവൈത്തിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില് ഖുര്ആന് വിജ്ഞാനപരീക്ഷ (25ാംഘട്ടം) നടത്തുന്നതാണെന്ന് സിക്രട്ടറി അബ്ദുല് അസീസ് നരക്കോട് പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.

ഉംറ സഘ ങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി 24, മാർച്ച്‌ 18 ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു

കുവൈറ്റ്. കുവൈത്ത് കേരള ഇസ് ലാഹി സെന്ററിന്റെ ഈ വര്ഷത്തെ (2015) ഉംറ സംഘങ്ങളുടെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചതായി സെന്റര് ഹജ്ജ് ഉംറ സിക്രട്ടറി ഷാജു പൊന്നാനി പത്രക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.
ഉംറ ഷെഡ്യൂള് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
ഫിബ്രുവരി 24, മാര്ച്ച് 18, ഏപ്രില് 22, മെയ് 27, ജൂണ് 24, ജൂലൈ 8, ഡിസന്പര് 16
ഇസ് ലാഹി സെന്റര് വെബ്സൈറ്റില് www.islahikuwait.org രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാന് സൌകര്യമേര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.വിശദ വിവരങ്ങള്ക്ക് 97102365 97926172 എന്നീ നന്പരുകളില് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്